نیاز به یک فروشنده خانم و آقا

عطاری شمس
۰۹۱۹۶۳۲۶۱۶۶
@attarishams
به یک فروشنده خانم و آقا نیازمندیم
ساعت کاری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ شب

تهران، اقدسیه، خیابان موحد دانش، روبرو آوا سنتر

پیمایش به بالا