نیاز به نیروی عکاس در کاخ گلستان و سعدآباد

کاخ گلستان و سعد آباد
۰۹۲۰۱۴۰۰۶۲۶
نیازمند به تعدادی نیروی خانم جهت کار در عکاسی کاخ گلستان و کاخ سعدآباد
بدون نیاز به تجربه و سابقه عکاسی
ساعت ۹-۱۷ تمام وقت
ساعت ۹-۱۳ و ۱۳-۱۷ نیمه وقت صبح وعصر
حقوق ۴.۵ میلیون تومان
آدرس کاخ گلستان: خیابان ناصر خسرو، روبروی کوچه مروی، کاخ گلستان عکاسی سنتی کاخ گلستان (نزدیک به مترو امام خمینی و پانزده خرداد)

آدرس کاخ سعد آباد: زعفرانیه، خیابان طاهری، کاخ سعد آباد عکاسی سنتی تهران قدیم (نزدیک به مترو تجریش)


Warning: Attempt to read property "post_date" on int in /home3/karetehr/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-dates.php on line 51
پیمایش به بالا