نیازمند چند نیروی خانم جهت عکاسخانه سنتی کاخ گلستان

عکاسخانه سنتی کاخ گلستان
۰۹۱۷۶۱۹۶۱۰۷
خانم زارع
به چند نفر نیروی خانم جهت کار در عکاسخانه سنتی کاخ گلستان نیازمندیم.
با حقوق ماهیانه ۴/۵۰۰ تومان
ساعت کاری: ۸ و نیم صبح الی ۱۷
نزدیک به مترو ۱۵ خرداد

پیمایش به بالا