نیازمند چند نیروی خانم جهت عکاسخانه سنتی کاخ سعدآباد 

عکاسخانه سنتی کاخ سعدآباد
۰۹۹۰۲۸۴۸۴۰۲
خانم شریفی
به چند نفر نیروی خانم جهت کار در عکاسخانه سنتی کاخ سعدآباد نیازمندیم.
با حقوق ماهیانه ۴/۵۰۰ تومان
ساعت کاری: ۹ صبح الی ۱۷
نزدیک به مترو تجریش

پیمایش به بالا