استخدام پرسشگر میدانی در شرکت تحقیقاتی و پژوهشی بازارنگر

شرکت تحقیقاتی و پژوهشی بازارنگر
۰۹۳۰۱۶۰۹۴۰۲
استخدام پرسشگر میدانی
کار به صورت تکمیل فرم نظرسنجی در بیرون از دفتر می باشد
دارای روابط عمومی خوب
دارای فن بیان قوی
علاقه مند به کار پرسشگری
خانم و آقا ۱۸ تا ۴۰ سال
محدوده ونک

پیمایش به بالا