استخدام فروشگاه صنایع دستی کاخ گلستان

کاخ گلستان
۰۹۱۳۶۰۴۳۱۷۴
۰۹۲۰۱۴۰۰۶۲۶
نیازمند به تعدادی نیروی خانم جهت کار در فروشگاه محصولات فرهنگی و صنایع دستی
ساعت ۹تا۱۹ تمام وقت
ساعت ۹-۱۴ و ۱۴-۱۹ نیمه وقت صبح وعصر
شرایط: تسلط نسبی به زبان انگلیسی و روابط عمومی بالا، دارای توانمندی های کار گروهی
حقوق تمام وقت۵۷۰۰
حقوق نیمه وقت۲۸۵۰
آدرس: خیابان ناصر خسرو، روبروی کوچه مروی، کاخ گلستان فروشگاه کاخ گلستان(نزدیک به مترو امام خمینی و پانزده خرداد)

پیمایش به بالا