استخدام فروشنده محصولات فرهنگی در کاخ گلستان

کاخ گلستان
۰۹۱۳۶۰۴۳۱۷۴
۰۹۲۰۱۴۰۰۶۲۶
نیازمند به تعدادی نیروی خانم جهت کار در فروشگاه محصولات فرهنگی و صنایع دستی
تمام وقت: ساعت ۹ تا ۱۹
نیمه وقت صبر یا عصر: ساعت ۹-۱۴ یا ۱۴-۱۹
شرایط: تسلط نسبی به زبان انگلیسی و روابط عمومی بالا
حقوق تمام وقت۶٫۹۰۰٫۰۰۰
حقوق نیمه وقت۳٫۴۵۰٫۰۰۰
آدرس: خیابان ناصر خسرو، روبروی کوچه مروی، کاخ گلستان فروشگاه کاخ گلستان(نزدیک به مترو امام خمینی و پانزده خرداد)

پیمایش به بالا