استخدام فروشنده در موزه ملی ایران

موزه ملی ایران
۰۹۱۳۶۰۴۳۱۷۴
۰۹۱۷۴۸۷۵۳۷۶
نیازمند به تعدادی نیروی خانم جهت کار در فروشگاه محصولات فرهنگی و صنایع دستی
تمام وقت: ساعت ۹ تا ١٩
نیمه وقت صبح و عصر: ساعت ۹ تا ۱۴ یا ۱۴ تا ۱۹
شرایط: تسلط به زبان انگلیسی و روابط عمومی بالا
حقوق تمام وقت۵٫۹۰۰٫۰۰۰
حقوق نیمه وقت۲٫۹۵۰٫۰۰۰
آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر موزه ملی ایران، فروشگاه موزه (نزدیک به مترو امام خمینی و حسن آباد)

پیمایش به بالا